Jyotish a Devi

Sekce:   Home >> Jyotish a Devi


Rychlá cesta ke štěstí

Přítel nám poslal fascinující článek o silném vlivu, který na nás má vděčnost a pozitivní emoce. Působí nejen na nás osobně, ale ... 24.1.2020

Rychlá cesta ke štěstí - celý článek...


Rychlé kroky proti stresu

♣„Cítím se v práci tak stresovaný. Co s tím mám dělat?“♣ Toto je jedna z nejčastějších otázek, nebo její variace, kterou slyšíme nejčastěji když ... 5.2.2021

Rychlé kroky proti stresu - celý článek...


Přijmout pomoc

Slyšeli jsme příběh o hledajícím mladém muži z Evropy, který četl Životopis Jogína. Kniha na něj zanechala takový dojem, že ... 30.11.2019

Přijmout pomoc - celý článek...


Existuje Satan?

EXISTUJE SATAN? Paramhansa Jógananda jednou řekl: „Myslel jsem si, že Satan byl jen lidský výmysl, ale teď vím, a přidávám své svědectví o tom, a všem těm, kteří k tomu dospěli přede mnou, že Satan je skutečnost. Je to univerzální vědomá síla, jejímž jediným cílem je udržovat všechny bytosti svázané s existencí iluze.“ 27.5.2018

Existuje Satan? - celý článek...


Kontrolovat nekontrolovatelné

V dobách, jako je tato, během globální pandemie a s ní spojeným strachem a úzkostí je snadné cítit se bezmocní. 27.7.2020

Kontrolovat nekontrolovatelné - celý článek...


O síle našich myšlenek

Pak jsem si vzpomněl na naše učení. Říká že naše myšlenky mají sílu ovlivnit výsledek a rozhodl jsem se to vyzkoušet. Začal jsem si o něm udržovat ... 14.4.2021

O síle našich myšlenek - celý článek...


Jakou roli budeš hrát?

JAKOU ROLI BUDEŠ HRÁT? Nedávno jsme se dívali na episodu pozoruhodného dokumentu o přírodě „Planeta Země“.Byl tam záběr, který bral dech: tisíce ... 30.9.2019

Jakou roli budeš hrát? - celý článek...


Turista nebo poutník?

TURISTA NEBO POUTNÍK? Nedávno jsme putovali společně s dalšími padesáti nadšenci, kteří cestovali do Itálie, aby se potěšili .... 29.4.2019

Turista nebo poutník? - celý článek...


Je možné mít rád každého?

JE MOŽNÉ MÍT RÁD KAŽDÉHO? Častá otázka, kterou lidé mají je, „Jak mohu mít rád zlé lidi?“ Svámí Krijánanda měl nadvědomý sen, který na tuto otázku odpověděl. V tomto snu viděl ... 30.9.2018

Je možné mít rád každého? - celý článek...


Deset bran k radosti

DESET BRAN K RADOSTI Není vždy snadné cítit radost v životě, zvláště když jsme zaplavováni neradostnými zprávami a skličujícími obrazy lidského utrpení. A přece držet se štěstí navzdory všemu je výzva, před jakou stojí každý. ... 27.6.2019

Deset bran k radosti - celý článek...


Světlo svítí v temnotě

Potom hlas řekl: “Teď nám řekni, zda se světlo pohybuje napravo nebo nalevo.“ Udržováním paže v klidu jsem mohla říci, že světlo zůstalo bez pohybu. „Nepohybuje se žádným směrem“, jsem řekla.“ Hlas odpověděl: „Pohybuje se, ... 14.2.2021

Světlo svítí v temnotě - celý článek...


Jak uzdravit vztahy

Naše vztahy mohou přinést velkou radost nebo velké utrpení do našich životů. Stejně tak nás mohou ovlivnit .... 18.3.2020

Jak uzdravit vztahy - celý článek...


Dobrý úsudek, špatný úsudek

Existuje humorný, ale poučný příběh, kdy se mladý muž ptá mudrce, staršího muže na radu: „Čím to je, že máte tak dobrý úsudek?“ 9.10.2021

Dobrý úsudek, špatný úsudek - celý článek...


Zpět